Elimize ulaşan bilgiye göre dünya artık çevreye zarar veren kömür santrallerinden tamamiyle vazgeçiyor.

Fransa, Almanya, Kanada, Avusturya, Finlandiya ve Hollanda bu ayın başında imzaladığı Paris Anlaşması ile birlikte kömür santrallerini kapatacağı konusunda söz vermişti. Bu sözün üzerine ülkelerden kömür santrallerinin kapatılacağı zamana dair bilgiler paylaşıldı.

Bahsi geçen ülkeler arasında Finlandiya 2023’e kadar, Fransa ise 2030’a kadar tüm kömür santrallerini kapatacağının sözünü verirken bu ülkeler arasında en uzak tarihi ise Almanya verdi. Almanya’nın sanayisinde önemli bir yer tutan kömür santralleri, 2050 yılına kadar Almanya’da da kapatılacak.

Ancak bu ülkelerin genel olarak kömürden enerji üretimini az miktarda karşıladığı görülürken listede yer almayan Amerika Birleşik Devletleri enerjisinin yaklaşık %34’ünü kömür santrallerinden üretilen enerjiyle karşılıyor. Bu nedenle verilen kararın tam anlamıyla çevre dostu olması için ülkelerin sayısının genişlemesi gerekirken, enerji üretimi ihtiyacı için farklı alternatif yollar da denenecek.