Geliştirilen yeni bir teknoloji sayesinde artık oluşacak depremleri tam üç ay öncesinden bilebileceğiz.

GeoCosmo Bilim ve Araştırma Vakfı, Silivri’de başlatmış olduğu pilot projesiyle gündem konusu oldu. Dünya’da ilk olduğu belirtilen bu proje sayesinde depremler, 2-3 ay öncesinden rahatlıkla tespit edilebilecek.

2014 yılında Silivri’de kurulan Deprem İzleme İstasyonu’na yerleştirilen yeni sensörler sayesinde, yer hareketlerini daha kapsamlı bir şekilde NASA ile birlikte takip edilecek.

6 ve daha üstü yer hareketlerindeki değişimleri haftalar hatta aylar öncesinde izleyebilmek amacıyla DOHAD, İstanbul Silivri’de Deprem İzleme İstasyonun temellerini 2014 yılında atmıştı.

Oldukça önemli bir projeyi GeoCosmo Bilim ve Araştırma Vakfı’nın eklediği yeni sensörlerle güçlendiren yetkililer, dünyada ilk olarak kurulan Deprem Kestirim İstasyonu’nun hizmete geçirildiğini tüm kamuoyuna duyurdular.

Yer hareketlerinde her türlü değişimi en kapsamlı şekilde analiz edebilecek olan Deprem Kestirim İstasyonu, olası büyük depremlere karşı halkımızı uyararak, olası can kayıplarını minimuma indirecek.

Özellikle yakın zamanda gerçekleşmesi beklenen Marmara Depremi’ni için tedikte olan yetkililer, 20 milyon nüfusa sahip İstanbul’da bulunan fay hattındaki değişimleri analiz ederek 2-3 ay öncesinden bölgede yaşayan halkı uyararak, can kayıplarını büyük oranda önlenecek. Dileriz bu proje gereken başarıya ulaşır ve depremlere karşı çok önemli bir adım atılmış olur.